Życzenia na chrzest

Chrzest nie jest i nigdy nie był rytuałem praktykowanym wyłącznie przez chrześcijan. Pojawiał się w bardzo wielu starożytnych rytuałach u ludów żyjących na całym świecie. Miał charakter rytualnych obmywań – obrządków symbolizujących wewnętrzne oczyszczenie się, ważne przemiany, żal za popełnione grzechy i chęć poprawy oraz gotowość naprawy krzywd wyrządzonych innym. Rytualne obmywania, tak jak współczesny chrześcijański chrzest, miały też charakter inicjacyjny. Praktykowano je w wyznaniach żydowskich (przed Chrystusem), w kultach indiańskich (Aztekowie), w buddyzmie i hinduizmie, w którym do tej pory szczególnym rytuałem jest obmywanie ciała w wodach Gangesu uznawanego za świętą rzekę hinduizmu. Chrzest jest szczególnym obrzędem inicjacyjnym. W religiach chrześcijańskich to obrzęd, w którego trakcie wierny przystępuje do kościoła (nawraca się) i oczyszcza się z dotychczasowych grzechów. Chrzest nowo narodzonych dzieci, noszący znamiona swoistego rodzinnego i kościelnego święta, ma na celu przyjęcie ich do wspólnoty chrześcijańskiej i zmazanie z nich grzechu pierworodnego.

Życzenia na chrzest

Z okazji Chrztu Świętego, życzę Ci, Droga Dziecino, byś rosła w zdrowiu i szczęściu, a także, byś zawsze miała Boga w swoim sercu. Niechaj Bóg zawsze ma Cię w swojej opiece i chroni Twą duszę przed złem. Niech ten Chrzest pozostanie w pamięci Twoich rodziców i stanie się pięknym i budującym wspomnieniem.

Niech mały poganin,
do Chrystusowej wchodząc dziś owczarni,
zabłyśnie w niej cnotami,
delikatnością i mądrością.

 

Życzenia na chrzest święty

Ukochane chrzestne dziecię,
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
nade wszystko miłuj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli.
Ale pomnij, że Bóg w niebie
Ma w opiece ciągłej Ciebie.
Na pamiątkę Chrztu Świętego ofiaruje…

Rodzicom – cześć,
młodemu obywatelowi – życzenia,
by rósł sobie – ku zadowoleniu,
rodzinie – ku pożytkowi,
ojczyźnie – ku chlubie!

 

Życzenia chrzest

W dniu Chrztu Świętego
stałeś się częścią świata Bożego
i odtąd zawsze anieli w niebie,
we dnie i w nocy strzec będą ciebie.
Święci się będą modlić żarliwie, abyś przeżył życie szczęśliwie,
a dobry Jezus, Król nad Królami,
kierować będzie Twymi krokami.

Ukochane Boże dziecię,
gdy mieć szczęście chcesz na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Ponad wszystko kochaj Boga

 

Życzenia z okazji chrztu

Kochaj swoich rodzicieli,
by pociechę z Ciebie mieli,
ale pomnij, że Bóg w niebie,
ma w opiece zawsze Ciebie

Niech w Twym sercu zawsze gości Bóg dobroci, Bóg miłości.

Niech Bóg nigdy nie opuszcza serca Twojego, Niech strzeże życia małego, które dzisiaj w podzięce Niosą Mu Rodziców ręce.

W ten ważny dzień, Panie Boże, przyjmij to dziecię.
Ja również na spotkaniu świętym z Tobą byłam, a jak dorosłam, to się bardzo ucieszyłam.

 

Życzenia na chrzciny

Niech Ci z nieba Bóg uchyli jak najlepszej doli, Niech omija Cię to wszystko, co smuci i boli.

W uroczystym dniu Chrztu Świętego
przyjmij ukochana Boża Dziecino
z serca płynące życzenia zdrowia,
szczęścia oraz Błogosławieństwa Niebios
we wszelkich Twych czynnościach codziennego życia.

Z okazji uroczystego Chrztu Świętego życzę Ci,
abyś w swoim życiu zaznała dużo szczęścia i Łask Bożych,
abyś rosła silna i zdrowa
na pociechę swoich Rodziców i Dziadków.

Serce tak ciche,
jak wiatr z muszelki
daj mi, o Panie – Boże mój wielki.
Daj mi też święte rączki i nóżki,
żeby trzymały się świętej dróżki.

 

Piękne życzenia na chrzest dla chłopca

Chwała Panu Bogu – dziś nowy przybywa nam Chrześcijanin,
oby Kościół, kraj rodzina mieli zeń pociechę i pożytek.

Niech wiara w Pana Boga, Ciebie prowadzi.
Wszelkie, nierówności pod stopami gładzi.
W dniu tak istotnym, dla całej rodziny,
a ten dzień to Twoje Chrzciny.
Z tej oto okazji, Chrześniaku Kochany
zechciej przyjąć życzenia od swej chrzestnej mamy.

Kochane maleństwo!
Przez sakrament chrztu św.
przynależysz do Dzieci Bożych,
dlatego jak najlepsze życzenia
by za pośrednictwem Matki Najświętszej dobry Bóg
błogosławił wszelkim działaniom całego Twojego życia na ziemi.
Niech przyszłość Twoja tak miła, błoga,
będzie, jak letni pogodny dzień!
Niech życia Twego szczęśliwa droga
nie zna co to chmurka, co to smutku cień.
Niech Cię Bóg zdobi w mądrość i cnotę.
Idź tylko w swojej dobrej Matki ślad,
a każdy wówczas powie: To serce złote!
To najpiękniejszy wśród ludzi kwiat!

 

Życzenia na chrzest krótkie

Święty Chrzest dziś sprawił,
że stałaś się Ukochanym dzieckiem Boga.
Jego łaskę otrzymałaś, z nią jest prosta każda droga.
Ufaj Bogu nie pytając, co on w zamian dać Ci może.
Swoje serce mu oddając wiesz, że zawsze Ci pomoże.
Obfitych łask Bożych na całe życie życzą w dniu Chrztu Świętego.

Tobie, który wypełniłeś dom swym płaczem i radosnym głosem,
Życzę beztroskiego i zdrowego dorastania,
Aby każda łza, która po Twym policzku spłynie,
Była łzą szczęścia, a uśmiech Twój,
Zjednywał wszystkie wokół serca,
W tym tak ważnym dniu, Sakramentu Chrztu.

 

Mądre życzenia na chrzest

Rodzicom – cześć,
młodemu obywatelowi – najlepsze życzenia,
by rósł sobie – ku zadowoleniu,
rodzinie – ku pożytkowi,
ojczyźnie – ku chlubie!

Żyj swoim życiem tak aby każdy dzień mógł być ostatnim dniem Twojego życia,
a dokądkolwiek pójdziesz będę zawsze przy Tobie aby Cię chronić.
W dniu Twojego Chrztu Łask Bożych i opieki Anioła Stróża
Życzy…

Najmilsza sercu Boża dziecino!
W dniu tak ważnym i radosnym,
niczym kwiat w promieniach wiosny,
życzę Ci miłości, szczęścia, pomyślności
i to, o czym zamarzysz, by się spełniło,
i to, co pokochasz, by Twoim było.

 

Normalne życzenia na chrzest

W tak ważnym dniu,
jakim jest przyjęcie przez Ciebie
Sakramentu Chrztu Świętego
i wstąpienie do wspólnoty Kościoła,
życzę Ci, abyś zawsze miała ufność w Bogu,
kierowała się wrażliwym sercem,
a cele, które sobie wytyczysz,
by zawsze były szlachetne.

Kochaj swoich rodziców,
by pociechę z Ciebie mieli,
ale pomnij, że Bóg w niebie,
ma w opiece zawsze Ciebie

Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego składamy z serca płynące najlepsze życzenia. Niech Twoje życie będzie mądre, dobre i piękne, pełne Bożego światła i radości.